V čem jsme jiní?

Preferujeme holistický přístup. To znamená, že pacienta i jeho problémy řešíme, jako celek. I když se zaměřujeme na neurologickou a psychologickou část pacienta snažíme se hledat příčinu jeho obtíží v činnostech, stravování,  přístupu a myšlení komplexně. Proto preferujeme individuální přístup k pacientovi a jeho rodině. Ve vybraných případech poskytujeme i terénní služby v domácím prostředí.  Veškeré techniky, které používáme nebo doporučujeme se snažíme volit s co nejmenší zátěží, ale efektivně.  Také preparáty, které doporučujeme volíme s ohledem na zátěž organismu. Snažíme se propojit možnosti západní medicíny  s východní medicínou např. při terapii akupunkturou a najít tak optimální řešení Vašich obtíží.

Pracujeme na pilotním terapeutickém projektu pro děti s poruchou autistického spektra a plánujeme se věnovat dětem a dospělým s různými neuro-vývojovými, neurologickými poruchami (mimo jiné i poruchou učení, chování). Díky komplexnosti našeho centra chceme pomoc v řešení Vašich obtíží na více úrovních. Rozpracováním problému od základních neurologických poruch až po vyšší kognitivní (poznávací) funkce, včetně řečových schopností a behaviorální obtíže (zaměřené na chování).  Obecné informace a odkazy k tématům Autismus (PAS), poruchy chování, učení a jiné jsou dobře zpracované např. na https://cs.wikipedia.org/wiki/Autismus, kde je i řada odkazů na jiné www. stránky s danou problematikou. Další zajímavé odkazy budeme postupně přikládat. V případě zájmu, prosím kontaktujte naše centrum.