Co nabízí?


  • Skríningová diagnostika poruch paměti
  • Návrh terapeutického plánu rehabilitace / tréninku / kognitivních (poznávacích) funkcí
  • Poradenská činnost v péči o kognitivní (poznávací) funkce
  • Odborná poradenská činnost v péči o osoby s kognitivními deficity
  • Individuální terapeutický plán pro domácí rehabilitaci/trénink kognitivních (poznávacích) funkcí

Co jsou kognitivní funkce?

Mezi základní kognitivní (poznávací) funkce patří pozornost, paměť, exekutivní funkce (plánování, rozhodování, vůle), zrakově prostorové schopnosti a řeč. Tyto funkce mohou být často změněny či oslabeny při akutních (úrazy mozku, infekce mozku, cévní mozkové příhody, atd.), tak chronických (Alzheimerova nemoc, roztroušená skleróza mozkomíšní, demence obecně) onemocnění mozku u všech věkových skupin.

V počátku péče nejprve provedeme orientační zhodnocení kognitivních funkcí, abychom zjistili, zda jsou některé z nich oslabeny. Pokud zjistíme oslabení některé z funkcí, vytvoříme individuální kognitivně tréninkový/rehabilitační program k jejich posílení.

Jaký je rozdíl mezi tréninkem a rehabilitací

Kognitivní trénink – zahrnuje lektorovanou praxi v souboru standardních úkolů, vytvořených tak, aby reflektovaly určité kognitivní funkce, jako paměť, pozornost, exekutivní funkce. Cílem je zlepšit jednotlivé schopnosti a zabránit vzniku problémů, ke kterým v jejich důsledku dochází. Kognitivní trénink se pro osoby trpící demencí příliš nehodí. Je vhodný u osob s lehkou kognitivní poruchou, ve smyslu stařecké zapomnětlivosti nebo věkem podmíněného kognitivního úbytku. Bylo zjištěno, že kombinace tréninku paměti a psychomotorického tréninku působí jednoznačně proti procesu stárnutí. Zlepšuje paměťové výkony, posiluje soběstačnost, zlepšuje a oddaluje proces demence. Konečným cílem kognitivního tréninku je zvýšit a udržet schopnosti na zdravé úrovni po delší období života v naději, že se tím prospěje každodennímu fungování jedince.

Kognitivní rehabilitace – je individualizovaný přístup k pomoci lidem s kognitivní poruchou či poškozením, při kterém postižení i jejich blízcí spolupracují se zdravotníky, aby identifikovali relevantní cíle a vybudovali strategii k jejich dosažení. Tato metoda používá na první pohled obdobných technik jako kognitivní trénink, je však šetrnější, nepracuje se na čas, nejedná se o soutěžení, které by mohlo pacienty stresovat. Důraz je kladen na podporu a procvičování kognitivních funkcí, které jsou zachovány. Zaměřuje se na podporu sebevědomí pacientů, na správnou motivaci pacientů. Při těchto cvičeních terapeut pomáhá, napovídá a oceňuje.

Ceník pro kognitivní rehabilitaci a trénink je k dispozici v ordinaci, možné sdělení telefonicky.