Co nabízí neurologická ambulance?


 • Komplexní neurologické vyšetření v rámci každého vstupního vyšetření
 • Akupunktura tělová
 • Akupunktura ušní (tzv. aurikuloterapie)
 • Skalpová akupunktura
 • Neurovývojová terapie dle M. Volemanové
 • Moxování
 • Techniky myoskeletální medicíny – mobilizační techniky a jiné
 • Odborné konzultace u neurologických onemocnění s návrhem diagnosticko- terapeutického plánu a režimových, dietních opatření
 • Po předešlé domluvě provádíme i odborné konzultace u dětí s PAS (poruchou autistického spektra) – pouze za doprovodu rodičů a s jejich písemným souhlasem.

Co je neurologie?

Neurologie je věda, která se zabývá diagnostikou a léčbou poruch nervového systému. Kam patří převážně léčba poruch hybnosti, vědomí a vnímání, ale i psychických změn. Zabývá se také léčbou různých typů bolestí.

Co je akupunktura?

Akupunktura bývá označována, jako nejstarší léčebná metoda na světě, která vznikla před několika tisíci lety. Jedná se o terapii během které se do tzv. akupunkturních bodů pacienta nabodávají jehly. Podle tradiční nauky leží tyto body na akupunkturních drahách neboli drahách energie, tzv. meridiánech. Těmi proudí životní energie čchi a jsou spojeny s jednotlivými orgány. U tělové akupunktury můžeme stimulaci těchto bodů provádět nejen pomocí jehel, ale i zevní aplikací jiných podnětů ( např. elektropunktura, akupresura, moxonáví, magnetoterapie a jiné..). Zvláštností je ušní akupunktura, kde se zavádí buď klasické akupunkturní jehly nebo drobné jehličky nazývané „stabilky“, které se nechají působit i několik dnů. Náhradou této jehlové terapie může být akupresurní metoda a to aplikací např. semínek vacarie.

V Číně byla akupunktura užívána již v době kamenné. Do Evropy dorazila tato léčebná metoda v 17. století, ale větší rozvoj akupunktury zde nastal až v první polovině 20. století.

Základní principy akupunktury

Principem Jin – Jang, neboli principem polarity, je v taoismu vysvětlována podstata věcí a jevů. Tyto dva protichůdné prvky spolu neustále soupeří, avšak jeden nemůže existovat bez druhého. Existují ve všech procesech v přírodě. Vnitřní boj těchto prvků se projevuje formou životní energie čchi.
jingjang

 • Princip Jin, neboli ženský princip, obsahuje podle taoistů vše negativní : tmu, noc, chladno, hmotu, klid. Principu Jin příslušejí tzv. plné orgány, jejichž úkolem je resorpce, zpracovávání a ukládání látek: srdce, plíce, slezina, ledviny, játra, obal srdce.
 • Princip Jang, neboli mužský princip, obsahuje vše kladné: světlo, den, teplo, energii, aktivitu, funkci, pohyb. Principu Jang příslušejí tzv. duté orgány, jejichž úkolem je příjem živin z prostředí, jejich příprava k resorpci a evakuační funkce: žaludek, žlučník, močový měchýř, tenké a tlusté střevo, cévní systém, tři ohřívače.

Každý orgán má podle své fyziologické funkce určitý podíl Jin a Jang. Oba tyto principy v sebe navzájem přecházejí, transformují se.Jang jako denní princip nastupuje o půlnoci, poté přibírá na síle a svého maxima dosahuje ve dne. Jin nastupuje v poledne a maxima dosahuje v nočních hodinách.

prvky
Pět prvků: tvoří dřevo, oheň, země, kov, voda. Tyto prvky mají rovněž vliv na všechny věci a jevy v přírodě. Z hlediska akupunktury má každý z těchto prvků vliv na dva orgány, z nichž jeden náleží principu Jin, druhý principu Jang. Jsou to takzvané párové akupunkturní dráhy. K těmto deseti orgánům byly později přidány ještě dva další: obal srdce a tři ohřívače.

Aby byl člověk zdravý, musí být životní energie (energie čchi) v rovnováze. Energie proudí po akupunkturních drahách (meridiánech). Pokud se někde vyskytne nerovnováha, lidské tělo reaguje nejprve např. změnami nálad, citů, tepu srdce. Pokud se nerovnováha prohlubuje, reaguje poté nemocí. Právě akupunktura se snaží o znovunastolení rovnováhy, nebo nejlépe i o předcházení vzniku nerovnováhy.

Bolest: na podkladě nejrůznějších příčin

Akupunktura a jeji nejvýznamnější indikace

 • Onemocnění pohybového aparátu: široké spektrum pohybových obtíží – bolesti a onemocnění páteře, omezení hybnosti , ústřel (lumbago), bolesti v kříži, ztuhlá šíje, bolesti kloubů, apod.
 • Neurologická onemocnění: poruchy řeči, obrny, bolesti trojklanného nervu, bolesti hlavy (migrény), obrny lícního nervu, Menierův syndrom/ tinnitus
 • Kardiovaskulární systém
 • Zažívací systém
 • Dýchací systém
 • Alergická onemocnění: rýma alergická, vasomotorická, sezoní i nesezoní, kopřivka, alergické kožní projevy- ekzémy
 • Urogenitální systém
 • Metabolické a hormonální poruchy: obezita- různé programy- tělová i ušní akupunktura poruchy menstruačního cyklu- nepravidelnost, bolestivá a dlouho trvající menstruace, premenstruační tenze, migrény s vazbou na menstruační cyklus.
 • Poruchy psychosomatické a vegetativně-viscerální: neurózy, neurastenie, úzkost, deprese, stres, nespavost, psychické vyčerpání, poruchy soustředění – i u dětí,
 • Obezita, kouření

Aby terapie tělovou akupunkturou měla žádaný efekt doporučujeme opakované ošetření nejlépe 8-10x v krátkých časových intervalech 1-2x týdně s následnou pauzou.

U ušní akupunktury doporučujeme 4-6x v intervalu 1-2x týdně s následnou pauzou.
Dále pacientům doporučujeme dodání předešlé dokumentace související s konzultovanými obtíží v rámci úspory Vašeho času a vynaložených financí. Nejlépe 2-3 dny dopředu formou emailu nebo dodaním do schránky neurologické ambulance Erbenova 122/5, Olomouc, 779 00.


Co je myoskeletální medicína?

paterMyoskeletální medicína neboli česky manuální medicína se zabývá zjišťováním příčin poruch (diagnostikou) funkce páteře a kloubů a jejich následnou terapií (léčbou). Slovo vzniklo jako složenina: myos = sval + skelet = kostra. Svými vyšetřovacími postupy dokáže manuální medicína odhalit v oblasti páteře, kloubů a svalů různé blokády, nepohyblivosti nebo svalové křeče. Následně za použití jemných mobilizačních a manipulačních technik je možno tyto poruchy efektivně odstraňovat.

Od klasických masáží a mobilizací se myoskeletální medicína odlišuje celostním přístupem (tj. poruchy pohyblivosti páteře, kloubů či svalů považuje za projev nemoci, nikoli za její příčinu).[2][3]
Součástí manuální medicíny není jen uvolnění blokády nebo náprava ztracené hybnosti. Terapeut zároveň analyzuje životní styl pacienta a jeho pohybové stereotypy (návyky). Výsledkem je doporučení, kterak přizpůsobit pohybovou aktivitu pacienta jeho zdravotnímu stavu a to tak, aby se následně předešlo vzniku obdobných problémů v pacientově hybné soustavě (nebo se alespoň jejich vliv minimalizoval).

Zakladatelem moderní funkční diagnostiky a léčby vertebrogenních onemocnění a manuální a reflexní terapie u nás byl neurolog, prof. MUDr. Karel Lewit, DrSc. Naše centrum se snaží pracovat dle zásad a doporučení prof. Lewita a prof. Koláře.

Připravujeme

 • Připravujeme pilotní projektna vzdělávání k problematice neuro-vývojové (pervazivní) poruchy u dětí a dospívajících v olomouckém kraji ve spolupráci s organizací JAN při Rané péči Olomouc a neziskovou organizací Civipolis o.p.s.

Ceník pro neurologickou ambulanci je k dispozici v ordinaci, možné sdělení telefonicky.