MUDr. Jozef Zákopčan

MUDr. Josef Zákopčan

 

Kontakt

email: zakopcan@email.cz
tel. kontakt: +420 777 609 032

Osobní profil

1994 – 2000 – lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno, obor všeobecné lékařství
2001 – 2008 – sekundární lékař 1. neurologické kliniky FN u sv. Anny, Brno
2008 – 2009 – sekundární lékař neurologického oddělení nemocnice Havířov
2009 – 2010 – sekundární lékař neurologické kliniky FN Ostrava
2010 – 2010 – zástupce primáře neurologického oddělení nemocnice Přerov
2010 – 2014 – pověřen vedením neurologického oddělení nemocnice Přerov
2003 – atestace 1. stupně v oboru neurologie
2008 – specializační atestace v oboru neurologie (evropská)
2008 – funkční odbornost v EEG
2014 – odborná stáž: Duplexní neurosonologie extrakraniální
2010 – 2011 – Kurz myoskeletální medicíny I. stupně pod NCO NZO Brno – zakončen zkouškou a udělením certifikátu
2012 – Základní kurz akupunktury pod NCO NZO Brno – zakončen zkouškou a udělením certifikátu (kredit 1. stupně) pro vykonávání
akupunktury v lékařské praxi
2015 – inovační kurz myoskeletální medicíny pro lékaře pod NCO NZO Brno
2015 – Kurz EMG na 2. neurologické klinice FN Brno
2016 – kurz EEG biofeedback
2018 – ABA – aplikovaná behaviorální analýza – stupeň RBT