MUDr. Hana Zákopčanová Srovnalová, Ph.D.

 

Kontakt

email: zakopcanova@post.cz
tel. kontakt: +420 605 271 768

Osobní profil

1999 – 2006 – lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno
2006 – 2009 – sekundární lékařka I. Neurologické kliniky FN u sv. Anny, Brno
2006 – 2009 – odborný asistent, 1.Neurologická klinika, FN u sv. Anny, LF MU Brno
2009 – dosud – sekundární lékařka Neurologické kliniky FN Ostrava
2012 – dosud – vědecko-výzkumný pracovník LF Ostravské Univerzity v oboru neurologie
2009 – kmenová zkouška v oboru neurologie
2011 – specializační atestace v oboru neurologie (evropská)
2006 – 2012 – postgraduální doktorské studium v oboru neurologie na I. Neurologické klinice FN u sv.Anny na téma:„ Patofyziologické mechanismy neuropsychiatrických symptomů Parkinsonovy nemoci a možnost jejich ovlivnění pomocí repetitivní transkraniální magnetické stimulace“
2007 – odborná stáž: Letní škola rTMS –Londýn
2010 – odborná stáž : Duplexní neurosonologie extrakraniální
2010 – odborná stáž: Problematika evokovaných potenciálů
2010 – 2011 – Kurz myoskeletální medicíny I. stupně pod NCO NZO Brno – zakončen zkouškou a udělením certifikátu
2012 – Základní kurz akupunktury pod NCO NZO Brno- zakončen zkouškou a udělením certifikátu (kredit I.stupně) pro vykonávání akupunktury v lékařské praxi.
2015 – dosud- vybrané kurzy školy TCM Lóngmén, vedené MUDr. Michalem Strnadem
2015 – inovační kurz myoskeletální medicíny pro lékaře pod NCO NZO Brno
2015 – Kurz Handle přístupu I.stupně
2016 – Kurz Handle přístupu II. stupně
2015 – dosud – série seminářů ABA ( aplikované behaviorální analýzy) pod vedením Mgr. Zuzany Maštenové pro rodiče a terapeuty dětí s pervazivními vývojovými poruchami
2017 – Kurz skalpové akupunktury: TCM Bohemie, Praha
2017 – Kurz Neurovývojová terapie dle M. Volemanové, Praha
2018 – České byliny v TCM, Kuks
2018 – Letní škola ABA (Aplikované behaviorální analýzy), Masarykova univerzita, Brno