EEG biofeedback je metoda založená na principu biologické zpětné vazby, která spočívá v měření mozkové aktivity pomocí EEG a její převedení do srozumitelné formy počítačové hry. Během hraní je analyzována EEG aktivita nad vybranou oblastí mozku a pacient pomocí zpětné vazby ovlivňuje vlastní mozkovou aktivitu.

Tato aktivní metoda přináší zlepšení kognitivních schopností, u dětí postupně ovlivňuje poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD), poruchy učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie) a vývojové poruchy (dysfázie, poruchy autistického spektra). U dospělých je vhodná k posílení pracovní výkonnosti, efektivity a motivace, zvládání chronické únavy a stresu, ovlivňuje úzkosti, pomáhá s poruchami spánku a přepracovaností. Více o metodě na: http://eegbiofeedback.cz.